Niste prijavljeni. (Prijava)
Preskoči Glavni meniPreskoči Linkovi

Linkovi

Medicinski fakultet u Novom Sadu

logo

Zdravstveni savet Srbije


Dostupni kursevi

 • OSNOVNI KURS
  Autor: Prof. dr Vladimir Petrović
  Broj odluke o akreditaciji: 
  153-02-
  509/2016-01
   od 03.03.2016.
  Evidencioni broj: А-1-82/16
  Testiranje se može realizovati: 
  03.03.2016. - 03.03.2017.
  Broj bodova za polaznike: 10
  Kotizacija: 1.000,00 dinara

  Akreditovan od strane Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, kurs je samo za lekare.
  Uplate kotizacije na račun fakulteta (primer uplatnice
  ).

  Nakon provere uplate sredstava na računu, korisničko ime i šifra pristupa biće Vam prosleđena na elektronsku adresu koju ste predhodno uneli u formular za prijavu.

 • NAPREDNI KURS
  Autor: Prof. dr Vladimir Petrović
  Broj odluke o akreditaciji: 153-02-509/ 2016-01 od 03.03.2016.
  Evidencioni broj: А-1-83/16 
  Testiranje se može realizovati: 
  03.03.2016. - 03.03.2017.
  Broj bodova za polaznike: 6
  Kotizacija: 1.000,00 dinara

  Preduslov za ovaj kurs je položen test na Osnovnom kursu

 • NAPREDNI KURS
  Autor: Prof. dr Vladimir Petrović
  Broj odluke o akreditaciji: 153-02-1811/2016-01 od 23.05.2016.
  Evidencioni broj: А-1-1539/16
  Testiranje se može realizovati: 23.05.2016.- 23.05.2017.
  Broj bodova za polaznike: 5
  Kotizacija: 1.000,00 dinara
  Preduslov za ovaj kurs je položen test na Osnovnom kursu


  Uplate kotizacije na račun fakulteta (primer uplatnice).

  Nakon provere uplate sredstava na računu, korisničko ime i šifra pristupa biće Vam prosleđena na elektronsku adresu koju ste predhodno uneli u formular za prijavu.
 • NAPREDNI KURS
  Autor: Prof. dr Vladimir Petrović
  Broj odluke o akreditaciji: 153-02-1811/2016-01 od 23.05.2016.
  Evidencioni broj: А-1-1397/16 
  Testiranje se može realizovati: 23.05.2016. - 23.05.2017.
  Broj bodova za polaznike: 2

  Kotizacija: 1.000,00 dinara.
  Preduslov za ovaj kurs je položen test na Osnovnom kursu


  Uplate kotizacije na račun fakulteta (primer uplatnice).

  Nakon provere uplate sredstava na računu, korisničko ime i šifra pristupa biće Vam prosleđena na elektronsku adresu koju ste predhodno uneli u formular za prijavu.
 • NAPREDNI KURS
  Autor: Prоf. dr Vladimir Petrović
  Broj odluke o akreditaciji: 153-02-1811/2016-01 od 23.05.2016.
  Evidencioni broj: А-1-1474/16
  Testiranje se može realizovati: 23.05.2016. - 23.05.2017.
  Broj bodova za polaznike: 5

  Kotizacija: 1.000,00 dinara
  Preduslov za ovaj kurs je položen test na Osnovnom kursu

  Uplate kotizacije na račun fakulteta (primer uplatnice).

  Nakon provere uplate sredstava na računu, korisničko ime i šifra pristupa biće Vam prosleđena na elektronsku adresu koju ste predhodno uneli u formular za prijavu.

 • NAPREDNI KURS
  Autor: Prof. dr Vladimir Petrović
  Broj odluke o akreditaciji: 153-02-1811/2016-01 od 23.05.2016.
  Evidencioni broj: А-1-1399/16
  Testiranje se može realizovati: 23.05.2016. - 23.05.2017.
  Broj bodova za polaznike: 2
  Kotizacija: 1.000,00 dinara.
  Preduslov za ovaj kurs je položen test na Osnovnom kursu

  Uplate kotizacije na račun fakulteta (primer uplatnice).

  Nakon provere uplate sredstava na računu, korisničko ime i šifra pristupa biće Vam prosleđena na elektronsku adresu koju ste predhodno uneli u formular za prijavu.

 • NAPREDNI KURS
  Autor:
  Prof. dr Vladimir Petrović
  Broj odluke o akreditaciji: 153-02-1811/2016-01 od 23.05.2016.
  Evidencioni broj: А-1-1396/16
  Testiranje se može realizovati: 23.05.2016. - 23.05.2017.
  Broj bodova za polaznike: 2
  Kotizacija: 1.000,00 dinara
  Preduslov za ovaj kurs je položen test na Osnovnom kursu

  Uplate kotizacije na račun fakulteta (primer uplatnice).

  Nakon provere uplate sredstava na računu, korisničko ime i šifra pristupa biće Vam prosleđena na elektronsku adresu koju ste predhodno uneli u formular za prijavu.

 • NAPREDNI KURS
  Autor: Prоf. dr Vladimir Petrović
  Broj odluke o akreditaciji: 153-02-1811/2016-01 od 23.05.2016.
  Evidencioni broj: А-1-1534/16
  Testiranje se može realizovati: 23.05.2016. - 23.05.2017.
  Broj bodova za polaznike: 5
  Kotizacija: 1.000,00 dinara.
  Preduslov za ovaj kurs je položen test na Osnovnom kursu

  Uplate kotizacije na račun fakulteta (primer uplatnice).

  Nakon provere uplate sredstava na računu, korisničko ime i šifra pristupa biće Vam prosleđena na elektronsku adresu koju ste predhodno uneli u formular za prijavu.

 • NAPREDNI KURS
  Autor: Prof. dr Vladimir Petrović
  Broj odluke o akreditaciji: 153-02-1811/2016-01 od 23.05.2016.
  Evidencioni broj: А-1-1527/16
  Testiranje se može realizovati: 23.05.2016. - 23.05.2017.
  Broj bodova za polaznike: 5
  Kotizacija: 1.000,00 dinara.
  Preduslov za ovaj kurs je položen test na Osnovnom kursu

  Uplate kotizacije na račun fakulteta (primer uplatnice).

  Nakon provere uplate sredstava na računu, korisničko ime i šifra pristupa biće Vam prosleđena na elektronsku adresu koju ste predhodno uneli u formular za prijavu.

 • OSNOVNI KURS
  Autor: Prof. dr Vladimir Petrović, VMS Ankica Vukas
  Broj odluke o akreditaciji: 153-02-1696/2015-01 od 27. 05. 2015.
  Evidencioni broj: D-1-897/15
  Testiranje se može realizovati: 27.05.2015. - 27.05.2016.
  Broj bodova za polaznike: 10
  Kotizacija: 1000,00 dinara

  Akreditovan od strane Medicinskog fakulteta u Novom Sadu,kurs je samo za medicinske sestre i zdravstvene tehničare.
  Uplate kotizacije na račun fakulteta (primer uplatnice
  ).

  Nakon provere uplate sredstava na računu, korisničko ime i šifra pristupa biće Vam prosleđena na elektronsku adresu koju ste predhodno uneli u formular za prijavu.
 • NAPREDNI KURS
  Autor: Prof. dr Vladimir Petrović
  Broj odluke o akreditaciji: 153-02-4254/2015-01 od 23.11.2016.
  Evidencioni broj: А-1-2449/16
  Testiranje se može realizovati 23.11.2016. - 23.11.2017.
  Broj bodova za polaznike: 2
  Kotizacija: 1.000,00 dinara.
  Preduslov za ovaj kurs je položen test na Osnovnom kursu

  Uplate kotizacije na račun fakulteta (primer uplatnice).

  Nakon provere uplate sredstava na računu, korisničko ime i šifra pristupa biće Vam prosleđena na elektronsku adresu koju ste predhodno uneli u formular za prijavu.
 • OSNOVNI KURS
  Autor: Prof. dr Vladimir Petrović
  Broj odluke o akreditaciji: 153-02-1811/2016-01 od 23.05.2016 
  Evidencioni broj: А-1-1410/16

  Testiranje se može realizovati: 23.05.2016. - 23.05.2017. 

  Broj bodova za polaznike: 5
  Test je besplatan


  Test je samo za lekare
  formular za prijavu.

 • NAPREDNI KURS
  Autor: Prof. dr Vladimir Petrović
  Broj odluke o akreditaciji: 153-02-4254/2015-01 od 23.11.2016.
  Evidencioni broj: А-1-2450/16
  Testiranje se može realizovati 23.11.2016. - 23.11.2017.
  Broj bodova za polaznike: biće naknadno definisan na osnovu odluke Komore
  Kotizacija: 1.000,00 dinara.
  Preduslov za ovaj kurs je položen test na Osnovnom kursu

  Uplate kotizacije na račun fakulteta (primer uplatnice).

  Nakon provere uplate sredstava na računu, korisničko ime i šifra pristupa biće Vam prosleđena na elektronsku adresu koju ste predhodno uneli u formular za prijavu.


Preskoči PrijavaPreskoči Aktivni korisnici

Aktivni korisnici

(poslednjih 5 minuta)
Nema
Realizaciju sistema za učenje na daljinu omogućio

GlaxoSmithKline