Niste prijavljeni. (Prijava)
Preskoči Glavni meniPreskoči Linkovi

Linkovi

Medicinski fakultet u Novom Sadu

logo

Zdravstveni savet Srbije


Dostupni kursevi

 • OSNOVNI KURS
  Autor: Prof. dr Vladimir Petrović
  Broj odluke o akreditaciji: 153-02-416/2015-01 od 03.03.2015.
  Evidencioni broj: A-1-192/15
  Testiranje se može realizovati: 
  03.03.2015. - 03.03.2016.
  Broj bodova za polaznike: 5
  Kotizacija: 1.000,00 dinara

  Akreditovan od strane Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, kurs je samo za lekare.
  Uplate kotizacije na račun fakulteta (primer uplatnice
  ).

  Nakon provere uplate sredstava na računu, korisničko ime i šifra pristupa biće Vam prosleđena na elektronsku adresu koju ste predhodno uneli u formular za prijavu.

 • NAPREDNI KURS
  Autor: Prof. dr Vladimir Petrović
  Broj odluke o akreditaciji: 153-02-416/2015-01 od 03.03.2015.
  Evidencioni broj: A-1-191/15 
  Testiranje se može realizovati: 
  03.03.2015. - 03.03.2016.
  Broj bodova za polaznike: 2
  Kotizacija: 1.000,00 dinara

  Preduslov za ovaj kurs je položen test na Osnovnom kursu

 • NAPREDNI KURS
  Autor: Prof. dr Vladimir Petrović
  Broj odluke o akreditaciji: 153-02-1696/2015-01 od 27.05.2015.
  Evidencioni broj: A-1-1207/15 
  Testiranje se može realizovati: 27.05.2015.- 27.05.2016.
  Broj bodova za polaznike: 4
  Kotizacija: 1.000,00 dinara
  Preduslov za ovaj kurs je položen test na Osnovnom kursu


  Uplate kotizacije na račun fakulteta (primer uplatnice).

  Nakon provere uplate sredstava na računu, korisničko ime i šifra pristupa biće Vam prosleđena na elektronsku adresu koju ste predhodno uneli u formular za prijavu.
 • NAPREDNI KURS
  Autor: Prof. dr Vladimir Petrović
  Broj odluke o akreditaciji: 153-02-1696/2015-01 od 27.05.2015.
  Evidencioni broj: A-1-1211/15 
  Testiranje se može realizovati: 27.05.2015. - 27.05.2016.
  Broj bodova za polaznike: 4

  Kotizacija: 1.000,00 dinara.
  Preduslov za ovaj kurs je položen test na Osnovnom kursu


  Uplate kotizacije na račun fakulteta (primer uplatnice).

  Nakon provere uplate sredstava na računu, korisničko ime i šifra pristupa biće Vam prosleđena na elektronsku adresu koju ste predhodno uneli u formular za prijavu.
 • NAPREDNI KURS
  Autor: Prоf. dr Vladimir Petrović
  Broj odluke o akreditaciji: 153-02-1696/2015-01 od 27. 05. 2015.
  Evidencioni broj: A-1-1206/15 
  Testiranje se može realizovati: 27.05.2015. - 27.05.2016.
  Broj bodova za polaznike: 4

  Kotizacija: 1.000,00 dinara
  Preduslov za ovaj kurs je položen test na Osnovnom kursu

  Uplate kotizacije na račun fakulteta (primer uplatnice).

  Nakon provere uplate sredstava na računu, korisničko ime i šifra pristupa biće Vam prosleđena na elektronsku adresu koju ste predhodno uneli u formular za prijavu.

 • NAPREDNI KURS
  Autor: Prof. dr Vladimir Petrović
  Broj odluke o akreditaciji: 153-02-1696/2015-01 od 27. 05. 2015.
  Evidencioni broj: A-1-1208/15
  Testiranje se može realizovati: 27.05.2015. - 27.05.2016.
  Broj bodova za polaznike: 4
  Kotizacija: 1.000,00 dinara.
  Preduslov za ovaj kurs je položen test na Osnovnom kursu

  Uplate kotizacije na račun fakulteta (primer uplatnice).

  Nakon provere uplate sredstava na računu, korisničko ime i šifra pristupa biće Vam prosleđena na elektronsku adresu koju ste predhodno uneli u formular za prijavu.

 • NAPREDNI KURS
  Autor:
  Prof. dr Vladimir Petrović
  Broj odluke o akreditaciji: 153-02-1696/2015-01 od 27. 05. 2015.
  Evidencioni broj: A-1-1209/15
  Testiranje se može realizovati: 27.05.2015. - 27.05.2016.
  Broj bodova za polaznike: 4
  Kotizacija: 1.000,00 dinara
  Preduslov za ovaj kurs je položen test na Osnovnom kursu

  Uplate kotizacije na račun fakulteta (primer uplatnice).

  Nakon provere uplate sredstava na računu, korisničko ime i šifra pristupa biće Vam prosleđena na elektronsku adresu koju ste predhodno uneli u formular za prijavu.

 • NAPREDNI KURS
  Autor: Prоf. dr Vladimir Petrović
  Broj odluke o akreditaciji: 153-02-1696/2015-01 od 27. 05. 2015.
  Evidencioni broj: A-1-1205/15
  Testiranje se može realizovati: 27.05.2015. - 27.05.2016.
  Broj bodova za polaznike: 4
  Kotizacija: 1.000,00 dinara.
  Preduslov za ovaj kurs je položen test na Osnovnom kursu

  Uplate kotizacije na račun fakulteta (primer uplatnice).

  Nakon provere uplate sredstava na računu, korisničko ime i šifra pristupa biće Vam prosleđena na elektronsku adresu koju ste predhodno uneli u formular za prijavu.

 • NAPREDNI KURS
  Autor: Prof. dr Vladimir Petrović
  Broj odluke o akreditaciji: 153-02-1696/2015-01 od 27. 05. 2015.
  Evidencioni broj: A-1-1210/15
  Testiranje se može realizovati: 27.05.2015. - 27.05.2016.
  Broj bodova za polaznike: 4
  Kotizacija: 1.000,00 dinara.
  Preduslov za ovaj kurs je položen test na Osnovnom kursu

  Uplate kotizacije na račun fakulteta (primer uplatnice).

  Nakon provere uplate sredstava na računu, korisničko ime i šifra pristupa biće Vam prosleđena na elektronsku adresu koju ste predhodno uneli u formular za prijavu.

 • OSNOVNI KURS
  Autor: Prof. dr Vladimir Petrović, VMS Ankica Vukas
  Broj odluke o akreditaciji: 153-02-1696/2015-01 od 27. 05. 2015.
  Evidencioni broj: D-1-897/15
  Testiranje se može realizovati: 27.05.2015. - 27.05.2016.
  Broj bodova za polaznike: 10
  Kotizacija: 1000,00 dinara

  Akreditovan od strane Medicinskog fakulteta u Novom Sadu,kurs je samo za medicinske sestre i zdravstvene tehničare.
  Uplate kotizacije na račun fakulteta (primer uplatnice
  ).

  Nakon provere uplate sredstava na računu, korisničko ime i šifra pristupa biće Vam prosleđena na elektronsku adresu koju ste predhodno uneli u formular za prijavu.
 • NAPREDNI KURS
  Autor: Prof. dr Vladimir Petrović
  Broj odluke o akreditaciji: 153-02-2580/2015-01 od 18.08.2015.
  Evidencioni broj: А-1-1786/15
  Testiranje se može realizovati 18.08.2015. - 18.08.2016.
  Broj bodova za polaznike: 2
  Kotizacija: 1.000,00 dinara.
  Preduslov za ovaj kurs je položen test na Osnovnom kursu

  Uplate kotizacije na račun fakulteta (primer uplatnice).

  Nakon provere uplate sredstava na računu, korisničko ime i šifra pristupa biće Vam prosleđena na elektronsku adresu koju ste predhodno uneli u formular za prijavu.
 • OSNOVNI KURS
  Autor: Prof. dr Vladimir Petrović
  Broj odluke o akreditaciji: 153-02-1696/2015 od 27.05.2015 
  Evidencioni broj: A-1-1510/15

  Testiranje se može realizovati: 27.05.2015. - 27.05.2016. 

  Broj bodova za polaznike: 10
  Test je besplatan


  Test je samo za lekare
  formular za prijavu. • ОСНОВНИ КУРС
  Аутор: Доц. др Милка Поповић
  Број одлуке о акредитацији: -

  Тестирање се може реализовати: 29.09.2015. – 31.12.2015.

  Тест је бесплатан.
  Финансијска подршка: Градске управе за здравство Града Новог Сада

  Тест је намењен особама запосленим у објектима друштвене исхране (предшколска установа и основне школе) на територији Града Новог Сада


Preskoči PrijavaPreskoči Aktivni korisnici

Aktivni korisnici

(poslednjih 5 minuta)
Nema
Realizaciju sistema za učenje na daljinu omogućio

GlaxoSmithKline