Niste prijavljeni. (Prijava)
Preskoči Glavni meniPreskoči Linkovi

Linkovi

Medicinski fakultet u Novom Sadu

logo

Zdravstveni savet Srbije


Dostupni kursevi

 • OSNOVNI KURS
  Autor: Prof. dr Vladimir Petrović
  Broj odluke o akreditaciji: 153-02-489/2017-01 од 03.03.2017.
  Evidencioni broj: А-1-582/17
  Testiranje se može realizovati:
  03.03.2017. - 03.03.2018.
  Broj bodova za polaznike: 5
  Kotizacija: 1.000,00 dinara

  Akreditovan od strane Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, kurs je samo za lekare.
  Uplate kotizacije na račun fakulteta (primer uplatnice
  ).

  Nakon provere uplate sredstava na računu, korisničko ime i šifra pristupa biće Vam prosleđena na elektronsku adresu koju ste predhodno uneli u formular za prijavu.

 • NAPREDNI KURS
  Autor: Prof. dr Vladimir Petrović
  Broj odluke o akreditaciji: 153-02-489/2017-01 од 03.03.2017.
  Evidencioni broj: А-1-583/17
  Testiranje se može realizovati:
  03.03.2017. - 03.03.2018.
  Broj bodova za polaznike: 2
  Kotizacija: 1.000,00 dinara

  Preduslov za ovaj kurs je položen test na Osnovnom kursu

 • NAPREDNI KURS
  Autor: Prof. dr Vladimir Petrović
  Broj odluke o akreditaciji: 153-02-1697/2017-01 od 19.05.2017
  Evidencioni broj: А-1-1178/17
  Testiranje se može realizovati: 19.05.2017.- 19.05.2018.
  Broj bodova za polaznike: 5
  Kotizacija: 1.000,00 dinara
  Preduslov za ovaj kurs je položen test na Osnovnom kursu


  Uplate kotizacije na račun fakulteta (primer uplatnice).

  Nakon provere uplate sredstava na računu, korisničko ime i šifra pristupa biće Vam prosleđena na elektronsku adresu koju ste predhodno uneli u formular za prijavu.
 • NAPREDNI KURS
  Autor: Prof. dr Vladimir Petrović
  Broj odluke o akreditaciji: 153-02-1697/2017-01 od 19.05.2017.
  Evidencioni broj: А-1-1180/17
  Testiranje se može realizovati: 19.05.2017- 19.05.2018.
  Broj bodova za polaznike: 5

  Kotizacija: 1.000,00 dinara.
  Preduslov za ovaj kurs je položen test na Osnovnom kursu


  Uplate kotizacije na račun fakulteta (primer uplatnice).

  Nakon provere uplate sredstava na računu, korisničko ime i šifra pristupa biće Vam prosleđena na elektronsku adresu koju ste predhodno uneli u formular za prijavu.
 • NAPREDNI KURS
  Autor: Prоf. dr Vladimir Petrović
  Broj odluke o akreditaciji: 153-02-1697/2017-01 od 19.05.2017.
  Evidencioni broj: А-1-1181/17
  Testiranje se može realizovati: 19.05.2017- 19.05.2018.
  Broj bodova za polaznike: 5

  Kotizacija: 1.000,00 dinara
  Preduslov za ovaj kurs je položen test na Osnovnom kursu

  Uplate kotizacije na račun fakulteta (primer uplatnice).

  Nakon provere uplate sredstava na računu, korisničko ime i šifra pristupa biće Vam prosleđena na elektronsku adresu koju ste predhodno uneli u formular za prijavu.

 • NAPREDNI KURS
  Autor: Prof. dr Vladimir Petrović
  Broj odluke o akreditaciji: 153-02-1697/2017-01 od 19.05.2017
  Evidencioni broj: А-1-1176/17
  Testiranje se može realizovati: 19.05.2017- 19.05.2018.
  Broj bodova za polaznike: 4
  Kotizacija: 1.000,00 dinara.
  Preduslov za ovaj kurs je položen test na Osnovnom kursu

  Uplate kotizacije na račun fakulteta (primer uplatnice).

  Nakon provere uplate sredstava na računu, korisničko ime i šifra pristupa biće Vam prosleđena na elektronsku adresu koju ste predhodno uneli u formular za prijavu.

 • NAPREDNI KURS
  Autor:
  Prof. dr Vladimir Petrović
  Broj odluke o akreditaciji: 153-02-1697/2017-01 od 19.05.2017
  Evidencioni broj: А-1-1179/17
  Testiranje se može realizovati: 19.05.2017- 19.05.2018.
  Broj bodova za polaznike: 4
  Kotizacija: 1.000,00 dinara
  Preduslov za ovaj kurs je položen test na Osnovnom kursu

  Uplate kotizacije na račun fakulteta (primer uplatnice).

  Nakon provere uplate sredstava na računu, korisničko ime i šifra pristupa biće Vam prosleđena na elektronsku adresu koju ste predhodno uneli u formular za prijavu.

 • NAPREDNI KURS
  Autor: Prоf. dr Vladimir Petrović
  Broj odluke o akreditaciji: 153-02-1697/2017-01 od 19.05.2017
  Evidencioni broj: А-1-1182/17
  Testiranje se može realizovati: 19.05.2017- 19.05.2018.
  Broj bodova za polaznike: 5
  Kotizacija: 1.000,00 dinara.
  Preduslov za ovaj kurs je položen test na Osnovnom kursu

  Uplate kotizacije na račun fakulteta (primer uplatnice).

  Nakon provere uplate sredstava na računu, korisničko ime i šifra pristupa biće Vam prosleđena na elektronsku adresu koju ste predhodno uneli u formular za prijavu.

 • NAPREDNI KURS
  Autor: Prof. dr Vladimir Petrović
  Broj odluke o akreditaciji: 153-02-1697/2017-01 od 19.05.2017
  Evidencioni broj: А-1-1177/17
  Testiranje se može realizovati: 19.05.2017- 19.05.2018.
  Broj bodova za polaznike: 5
  Kotizacija: 1.000,00 dinara.
  Preduslov za ovaj kurs je položen test na Osnovnom kursu

  Uplate kotizacije na račun fakulteta (primer uplatnice).

  Nakon provere uplate sredstava na računu, korisničko ime i šifra pristupa biće Vam prosleđena na elektronsku adresu koju ste predhodno uneli u formular za prijavu.

 • OSNOVNI KURS
  Autor: Prof. dr Vladimir Petrović, VMS Ankica Vukas
  Broj odluke o akreditaciji: 153-02-1697/2017-01 od 19.05.2017
  Evidencioni broj: Д-1-529/17
  Testiranje se može realizovati: 19.05.2017- 19.05.2018.
  Broj bodova za polaznike: 5
  Kotizacija: 1000,00 dinara

  Akreditovan od strane Medicinskog fakulteta u Novom Sadu,kurs je samo za medicinske sestre i zdravstvene tehničare.
  Uplate kotizacije na račun fakulteta (primer uplatnice
  ).

  Nakon provere uplate sredstava na računu, korisničko ime i šifra pristupa biće Vam prosleđena na elektronsku adresu koju ste predhodno uneli u formular za prijavu.
 • NAPREDNI KURS
  Autor: Prof. dr Vladimir Petrović
  Broj odluke o akreditaciji:
  153-02-3452/2017-01
  od
  18.11.2017.
  Evidencioni broj: А-1-2313/17
  Testiranje se može realizovati 18.11.2017-
  18.11.2018.

  Broj bodova za polaznike: 2
  Kotizacija: 1.000,00 dinara.
  Preduslov za ovaj kurs je položen test na Osnovnom kursu

  Uplate kotizacije na račun fakulteta (primer uplatnice).

  Nakon provere uplate sredstava na računu, korisničko ime i šifra pristupa biće Vam prosleđena na elektronsku adresu koju ste predhodno uneli u formular za prijavu.

 • OSNOVNI KURS
  Autor: Prof. dr Vladimir Petrović
  Broj odluke o akreditaciji: 153-02-1697/2017-01 od 19.05.2017
  Evidencioni broj: А-1-1420/17

  Testiranje se može realizovati: 19.05.2017. - 19.05.2018.

  Broj bodova za polaznike: 5
  Test je besplatan


  Test je samo za lekare
  formular za prijavu.

 • NAPREDNI KURS
  Autor: Prof. dr Vladimir Petrović
  Broj odluke o akreditaciji:
  153-02-3452/2017-01
  od
  18.11.2017.
  Evidencioni broj: А-1-2312/17
  Testiranje se može realizovati 18.11.2017-18.11.2018.
  Broj bodova za polaznike: 2
  Kotizacija: 1.000,00 dinara.
  Preduslov za ovaj kurs je položen test na Osnovnom kursu

  Uplate kotizacije na račun fakulteta (primer uplatnice).

  Nakon provere uplate sredstava na računu, korisničko ime i šifra pristupa biće Vam prosleđena na elektronsku adresu koju ste predhodno uneli u formular za prijavu.
 • NAPREDNI KURS
  Autor: Doc. dr Mioljub Ristić
  Broj odluke o akreditaciji: 153-02-3452/2017-01 od 18.11.2017.
  Evidencioni broj: А-1-2314/17
  Testiranje se može realizovati:
  18.11.2017. - 18.11.2018.
  Broj bodova za polaznike: 2
  Kotizacija: 1.000,00 dinara

  Akreditovan od strane Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, kurs je samo za lekare.
  Uplate kotizacije na račun fakulteta (primer uplatnice
  ).

  Nakon provere uplate sredstava na računu, korisničko ime i šifra pristupa biće Vam prosleđena na elektronsku adresu koju ste predhodno uneli u formular za prijavu.
 • NAPREDNI KURS
  Autor: Doc. dr Mioljub Ristić
  Broj odluke o akreditaciji: 153-02-3452/2017-01 od 18.11.2017.
  Evidencioni broj: А-1-2315/17
  Testiranje se može realizovati:
  18.11.2017. - 18.11.2018.
  Broj bodova za polaznike: 2
  Kotizacija: 1.000,00 dinara

  Akreditovan od strane Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, kurs je samo za lekare.
  Uplate kotizacije na račun fakulteta (primer uplatnice
  ).

  Nakon provere uplate sredstava na računu, korisničko ime i šifra pristupa biće Vam prosleđena na elektronsku adresu koju ste predhodno uneli u formular za prijavu.

Preskoči PrijavaPreskoči Aktivni korisnici

Aktivni korisnici

(poslednjih 5 minuta)
Nema
Realizaciju sistema za učenje na daljinu omogućio

GlaxoSmithKline